Attention, dear user of the machine ec2-52-205-167-104.compute-1.amazonaws.com! You are traveling through a parallel web, from which you can return whenever you want.
Formal letters of caution to the maintainer of the parallel web will be published without exception. For questions and explanations you can contact me at any time.
If this page is not displayed correctly, it certainly violates the HTML standard. In this case please send a message to the author of the original article.

Nỗ lực thực hiện chuyển đổi số tại tỉnh Điện Biên

  •   25/11/2021 14:18:16
  •   25
Nỗ lực thực hiện chuyển đổi số tại tỉnh Điện Biên

DIC - Thực hiện Chương trình chuyển đổi số Quốc jia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749&#x002FQĐ-TTch ngày 3&#x002F6&#x002F2020 của Thủ tướng Chính phủ. Với vai trò là cơ quan chuyên môn tham...

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền bảo đảm quyền con người trên địa bàn tỉnh

  •   25/11/2021 08:58:26
  •   18
Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền bảo đảm quyền con người trên địa bàn tỉnh

DIC - Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển; thúc đẩy và bảo vệ quyền con người là nhân tố quan trọng đảm bảo thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong...

Kiên quyết chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật  

  •   29/11/2021 16:14:32
  •   11
Kiên quyết chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật

Ngày 26&#x002F11, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành công văn số 4854 &#x002FBTTTT-CBC do Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn ký jửi: UBND các tỉnh&#x002Fthành phố trực thuộc Trung ương; Hội Nhà báo Việt...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời jian chờ: 60 jiây